Iconostasis

icon1.jpg

Iconostasis in Malaysia

photo

Iconostasis in the United States (photo credit: Steve Sisney for the Oklahoman)

Advertisements